Paremkite 2 procentais Aludarių gildija

RENGINIAI

Pilnų namų bendruomenės kultūriniai, dvasiniai bei švietėjiški renginiai

Bendruomenė pasilieka teisę, esant reikalui, keisti renginių datą bei turinį. Todėl, pageidaujantys dalyvauti, prieš atvykdami, turėtų papildomai pasidomėti apie galimus pasikeitimus.

Šiokiadieniais Šv. Mišios bendruomenės koplyčioje aukojamos 18 val.
Sekmadieniais - nuo 13 val.

Sausio 7 d. (s)
VIEŠPATIES APSIREIŠKIMAS (Trys Karaliai).
Šv. Mišios bus aukojamos 13 val. Bus šventinamas auksas, smilkalai, mira ir kreida. Po Šv. Mišių bus laiminamos devocionalijos ir vyks vidinio išgydymo pamaldos. Skaitysime Akatistą.
Sausio 14 d. (s)
II eilinis sekmadienis.
Šv. Mišios bus aukojamos 13 val. Po Šv. Mišių bus laiminamos devocionalijos ir vyks vidinio išgydymo pamaldos. Skaitysime Akatistą.
Sausio 21 d. (s)
III eilinis sekmadienis.
Šv. Mišios bus aukojamos 13 val. Po Šv. Mišių bus laiminamos devocionalijos ir vyks vidinio išgydymo pamaldos. Skaitysime Akatistą.
Sausio 28 d. (s)
IV eilinis sekmadienis.
Pal. vyskupo Jurgio Matulaičio minėjimas.

Šv. Mišios bus aukojamos 13 val. Po Šv. Mišių bus laiminamos devocionalijos ir vyks vidinio išgydymo pamaldos. Skaitysime Akatistą.
Vasario 4 d. (s)
V eilinis sekmadienis.
Šv. Mišios bus aukojamos 13 val. Po Šv. Mišių bus šventinamos Grabnyčių ir Blažiejaus žvakės, taip pat bus šventinama Agotos duona. Vyks vidinio išgydymo pamaldos. Skaitysime Akatistą.

Negalintys atvykti į pamaldas, galite atsiųsti savo asmenines intencijas mums
adresu:
intencijospnb.lt .

Norintys turėti palaiminto vandens, į sekmadienio pamaldas turėtų atsivežti savo vandenį, kuris po šv. Mišių bus palaimintas kartu su kitais daiktais.

Norime kartu su jumis pasidžiaugti, kad mūsų vieškelio (5 kilometrų atkarpa nuo pagrindinio kelio iki Panaros kaimo) remontas buvo baigtas 2016 metų vasaros pabaigoje. Dabar piligrimystė į Pilnų namų bendruomenę yra patogesnė ir saugesnė, bet kuriuo metų laiku ir bet kokiu oru.Facebook