Paremkite 2 procentais Aludarių gildija

RENGINIAI

Pilnų namų bendruomenės kultūriniai, dvasiniai bei švietėjiški renginiai

Bendruomenė pasilieka teisę, esant reikalui, keisti renginių datą bei turinį. Todėl, pageidaujantys dalyvauti, prieš atvykdami, turėtų papildomai pasidomėti apie galimus pasikeitimus.

Šiokiadieniais Šv. Mišios bendruomenės koplyčioje aukojamos 18 val.
Sekmadieniais - nuo 13 val.

Birželio 4 d. (s)
Šventosios Dvasios Atsiuntimas (Sekminės). Tėvo diena.
Visuotinių atlaidų diena. (Suteikiami atlaidai tikinčiajam, kuris pamaldžiai dalyvauja vykstančiose pamaldose, kurių metu giedamas himnas „O Dvasia, Viešpatie, nuženk“.) Kasmet per Sekmines minime bendruomenės įkūrimo dieną. Šv. Mišios bus aukojamos 13 val. Po Mišių bus suteiktas palaiminimas pamaldose dalyvaujantiems tėvams.  Taip pat bus laiminamos devocionalijos ir vyks vidinio išgydymo pamaldos. Skaitysime Akatistą.
Birželio 11 d. (s)
Švč. Trejybės iškilmė.
Šv. Mišios bus aukojamos 13 val. Po Mišių bus šventinamos devocionalijos ir vyks vidinio išgydymo pamaldos. Skaitysime Akatistą.
Birželio 18 d. (s)
Švč. Kristaus Kūnas ir Kraujas (Devintinės).
Šv. Mišios bus aukojamos 13 val.Po Mišių bus laiminamos šeimos bei vaikai, šventinamos devocionalijos bei žolynai, o taip pat vyks vidinio išgydymo pamaldos.  Skaitysime Akatistą.
Pal. Jurgio Matulaičio draugija, veikianti prie bendruomenės, prieš keletą metų bendruomenėje iniciavo projektą „Dėkoju Tau už gyvybę“, praėjusiais metais projekto dėka buvo pagaminta ir bendruomenės teritorijoje pastatyta „Gyvybės angelo“ skulptūra. Devintinių dieną bus iškilmingai pašventinta angelo skulptūra. Kviečiame visus gausiai dalyvauti.
Birželio 25 d. (s)
XII eilinis sekmadienis.
Šv. Mišios bus aukojamos 13 val. Po Mišių bus šventinamos devocionalijos ir vyks vidinio išgydymo pamaldos. Skaitysime Akatistą.

Negalintys atvykti į pamaldas, galite atsiųsti savo asmenines intencijas mums
adresu:
intencijospnb.lt .

Norintys turėti palaiminto vandens, į sekmadienio pamaldas turėtų atsivežti savo vandenį, kuris po šv. Mišių bus palaimintas kartu su kitais daiktais.

Norime kartu su jumis pasidžiaugti, kad mūsų vieškelio (5 kilometrų atkarpa nuo pagrindinio kelio iki Panaros kaimo) remontas buvo baigtas 2016 metų vasaros pabaigoje. Dabar piligrimystė į Pilnų namų bendruomenę yra patogesnė ir saugesnė, bet kuriuo metų laiku ir bet kokiu oru.Facebook